Ферро санол купить

FERRO Sanol Duodenal Kapsül Nasıl Kullanılır?

Kapsüller çiğnenmeden ve yeterli miktarda su ile birlikte alınmalıdır.

Kapsüller, sabahları boş mide ile (kahvaltıdan yaklaşık 1 saat önce) veya bir öğünden 2 saat önce veya sonra yeterince uzun bir süre aralıkla alınmalıdır.

Hemoglobin değerleri normale döndükten sonra (aneminin şiddetine göre genellikle ilk 10 hafta içerisinde) serumdaki ferritin değerlerinin takibi ile oral demir tedavisine vücudun demir depoları tekrar dolana kadar devam edilmelidir. Bu süre genellikle 3 ve 6 ay arasındadır.

Not:

Kapsülün yutulmasında güçlük çekiyor veya kapsülü yutmak istemiyor iseniz, kapsülün gövdesini yutmadan, kapsül içeriğini bir kaşığa boşaltarak yutabilirsiniz. Kapsül içeriğinin kaşıktan alınmasının ardından, yeterli miktarda su içmelisiniz.

FERRO SANOL DUODENAL’i daima doktorunuz tavsiye ettiği şekilde alınız.

Tüm yaş grupları, vücut ağırlığı ve dozlama gruplarında kullanım dozu hastanın ihtiyacına ve klinik değişkenlerine (örneğin hemoglobin, ferritin ve transferrin) göre ayarlanmalı ve takip edilmelidir.

Günlük demir dozu kilogram başına 5 mg’ ı aşmamalıdır.

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmediği sürece, olağan doz,

Yetişkinler ve 6 yaş ve üzerindeki çocuklar (20 kg veya daha yüksek vücut ağırlığından itibaren)

Vücut ağırlığı (kg)

Bir defada alınan kapsül sayısı

Alınma tekrar sayısı

Toplam Fe+2 miktarı (mg)

≥20

1

Günde 1 defa

100

Yetişkinlerde ve 15 yaşından büyük gençlerde (vücut ağırlığı 50 kg’ın üzerinde olanlarda) Tedavinin başında belirgin demir eksikliği olması durumunda, yetişkinler ve 15 yaşından büyük gençler için aşağıdaki dozaj önerilir.

Vücut ağırlığı

(kg)

Bir defada alınan

kapsül sayısı

Alınma tekrar sayısı

Toplam Fe+2

miktarı (mg)

50 — <60

1

Günde 2 defa

200

≥60

1

Günde 2-3 defa

200-300

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz değişikliğini gerektiren herhangi bir klinik veri bulunmamaktadır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli böbrek hastalığına bağlı eritropoietin eksikliği durumunda, FERRO SANOL DUODENAL, eritropoietin ile birlikte verilmelidir.

Eritropoetin gerektiren şiddetli böbrek hastalığı olan hastalarda, demir damar yoluyla verilmelidir

Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz değişikliğini gerektiren herhangi bir klinik veri bulunmamaktadır (Bakınız Bölüm 4.4).

FERRO SANOL DUODENAL karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve alkol bağımlılığı bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır (Bakınız Bölüm 4.4).

Eğer FERRO SANOL DUODENAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı ve Tedavisi

FERRO SANOL DUODENAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Demir zehirlenmesi aşamalar halinde gerçekleşebilir. İlk aşamada, yani ilacın ağız yoluyla alınmasından sonra ilk 30 dakika ile 5 saat arasında, huzursuzluk, mide ağrıları, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir. Gaita çaysı bir şekilde siyah bir renkte olabilir ve kusmuk kan içerebilir. Bayılma, nöbet, soluk alışverişte kısa süre durma ve devam etme şeklinde değişiklik, koma görülebilir.

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı derhal arayınız.

Kullanmayı Unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FERRO SANOL DUODENAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, FERRO SANOL DUODENAL’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FERRO SANOL DUODENAL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

 • Soluk almada zorluk, yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, kan basıncında düşme
 • Deride aşırı hassasiyet,
 • Cilt kızarıklığı, döküntü,
 • Kurdeşen (ürtiker).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERRO SANOL DUODENAL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

 • Çok yaygın: 10 hastada 1’den daha sık görülebilir.
 • Yaygın: 100 hastada 1 ila 10’unda görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 1.000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.
 • Seyrek: 10.000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Karın bölgesinde rahatsızlık,
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Midede yanma,
 • Kusma,
 • Bulantı.

Bu istenmeyen etkilerin sıklığı dozla birlikte artar.

Tedavi sırasında demirden kaynaklanan dışkı renginde koyulaşma görülebilir, bu durum zararsızdır.

Seyrek

Diş renginde değişim (Tedavi bittikten sonra bu renk değişimi ya kendiliğinden ya da diş macunu ile fırçalama veya profesyonel olarak dişlerin temizletilmesi ile geçer).

Bilinmiyor

 • Karın ağrısı,
 • Üst karın ağrısı,
 • Gastrointestinal (mide barsak kanalında) kanama.