Серрата® (serrata®)

Фармакологические свойства

Фармакологические.

Серратиопептидаза является протеолитическим ферментом, выделенным из непатогенной кишечной бактерии Serratia E15 . Ему свойственна фибринолитическая, противовоспалительное и противоотечное активность. Кроме уменьшения воспалительного процесса, серратиопептидаза ослабляет боль вследствие блокирования высвобождения болевых аминов из воспаленных тканей.

Серратиопептидаза связывается в соотношении 1: 1 с α-2-макроглобулина крови, маскирует ее антигенность, но сохраняет ее ферментативную активность. Затем постепенно в месте воспаления она переходит в экссудат и соответственно ее уровень в крови уменьшается.

Серратиопептидаза непосредственно уменьшает дилатацию (расширение) капилляров и контролирует их проницаемость благодаря гидролиза брадикинина, гистамина и серотонина. Также серратиопептидаза блокирует ингибиторы плазмина, способствуя таким образом фибринолитической активности плазмина. Благодаря протеолиза структурных белков мокроты улучшает реологические свойства мокроты и способствует его отхождению.

Ферментативная активность препарата в 10 раз выше, чем в α-химотрипсина. В очаге хронического воспаления серратиопептидаза способствует снижению уровня медиаторов воспаления полипептидной природы (брадикинин), фибрин, но не оказывает значительного влияния на белки живого организма, такие как альбумин и α- и γ-глобулин.

Препарат хорошо проникает в места воспаления, лизирует некротизированные ткани и продукты их распада, уменьшает гиперемию и ускоряет проникновение и активность антибиотиков. Препарат уменьшает вязкость слюны и выделений из носа, тем самым облегчая их удаление.

Фармакокинетика.

Фармакологічні властивості

фармакодинаміка. Серратіопептидаза є протеолітичним ферментом, який виділено з непатогенної кишкової бактерії Serratia E15. Йому властива фібринолітична, протизапальна та протинабрякова активність. Крім зменшення вираженості запального процесу, серратіопептидаза послаблює біль внаслідок блокування вивільнення больових амінів із запалених тканин.

Серратіопептидаза зв’язується у співвідношенні 1:1 з α-2-макроглобуліном крові, що маскує її антигенність, але зберігає її ферментативну активність. Потім поступово у місці запалення вона переходить в ексудат і, відповідно, її рівень у крові знижується.

Серратіопептидаза безпосередньо зменшує дилатацію (розширення) капілярів і контролює їх проникність завдяки гідролізу брадикініну, гістаміну та серотоніну. Також серратіопептидаза блокує інгібітори плазміну, сприяючи таким чином фібринолітичній активності плазміну. Завдяки протеолізу структурних білків мокротиння поліпшує його реологічні властивості та сприяє відходженню.

Ферментативна активність препарату у 10 разів вища, ніж у α-хімотрипсину. У вогнищі хронічного запалення серратіопептидаза сприяє зниженню рівня медіаторів запалення поліпептидної природи (брадикінін), фібрин, але не чинить значного впливу на білки живого організму, такі як альбумін та α- та γ-глобулін.

Препарат добре проникає у місця запалення, лізує некротизовані тканини та продукти їх розпаду, знижує гіперемію та прискорює проникнення та активність антибіотиків. Препарат знижує в’язкість слини та виділень із носа, цим самим полегшуючи їх виведення.

Фармакокінетика. Препарат проходить через шлунок у незміненому вигляді та абсорбується у кишечнику. Препарат не інактивується шлунковим соком. Cmax у плазмі крові досягається через 1 год. Серратіопептидаза досягає кровотоку у ферментно активній формі, виводиться також в активній формі з жовчю та у незначній кількості виявляється у сечі.

Особливості застосування

оскільки серратіопептидаза впливає на систему згортання крові, препарат слід з обережністю застосовувати при наступних станах:

– загроза кровотечі;

– порушення згортання крові;

– прийом антикоагулянтів;

– захворювання печінки тяжкого ступеня;

– захворювання нирок тяжкого ступеня.

Препарат містить лактозу. У разі встановленої непереносимості деяких цукрів слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Застосування препарату у період вагітності або годування грудьми не рекомендується через відсутність клінічних даних.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.

Что представляет собой босвеллия

Босвеллия – тропическое вечнозеленое растение. Некоторые его разновидности достигают 8 м в высоту. Растет оно в Африке, Индии, горной местности острова Сокотра, полуострова Сомали, а также в Юго-Восточной Аравии.

Растение относится к семейству бурзеровых, имеет более 30 разновидностей. Ценность представляет смола (ладан) дерева босвеллия. Именно ее используют в целебных целях.

Но получить лечебный экстракт можно только из 4 видов дерева:

 1. Boswellia serrata (пильчатая).
 2. Boswellia carteri или sacra (священная). Обладает ярко выраженным запахом.
 3. Boswellia papyrifera (папирусная).
 4. Boswellia frereana (фререана).

Смола представляет собой тягучую жидкость, которая на воздухе затвердевает, превращается в ладан.

Полезные свойства

В смоле босвеллии содержится много биологически активных веществ. До 75% состава занимают босвеллиевые кислоты. Есть в ней и эфирные масла, спирты, дитерпены, монотерпены, тритерпены. Все эти вещества безопасные, нетоксичные.

Чтобы понять, чем полезно дерево босвеллия, следует знать о воздействии его смолы. Она производит мощный противовоспалительный эффект.

Полезна смола босвеллии и для суставов, особенно при артрозе и ревматоидном артрите. Она действует так же, как и гиалуроновая кислота, хондроитин.

Рассмотрим, чем полезна босвеллиия для суставов:

 • смола уменьшает воспаление, отек;
 • нормализует кровообращение, обменные процессы;
 • останавливает разрушение хрящевой ткани;
 • восстанавливает подвижность сустава;
 • укрепляет сосуды.

Средства на основе этой смолы также рекомендуется применять спортсменам, так как босвеллия способствует восстановлению суставов. Растение используется и в народной медицине, косметологии.

Другие свойства босвеллии:

 • обезболивание;
 • укрепление сосудов;
 • регенерация.

Смола также производит антисептическое, успокаивающее, ранозаживляющее, противоопухолевое, гепатопротекторное, моче- и желчегонное действие.

Посмотрите видео о свойствах дерева:

Босвеллия сверх эффективное ! натуральное противовоспалительное средство!

Особые указания по применению препарата Серрата

Поскольку препарат влияет на свертывание крови, необходимо с осторожностью применять у пациентов с угрозой кровотечения и с нарушением времени свертывания крови, а также у пациентов, которые принимают антикоагулянты.
В случае тяжелых заболеваний печени и почек препарат применяют с осторожностью.Дети. Опыт применения у детей отсутствует, поэтому не следует применять препарат в этой возрастной группе.Применение в период беременности или кормление грудью

Опыт применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует, поэтому не следует его применять таким пациентам.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортными средствами или другими механизмами. Нет данных относительно негативного влияния серратиопептидазы на скорость реакции при управлении автотранспортными средствами или другими механизмами.

Дозировка и схема приема

Принимать босвеллию следует во время еды. Средняя ежедневная норма – 3 капсулы. Доза больше 3000 мг в день может вызвать побочные реакции.

Для эффективности, при болях и воспалении в суставах врач может назначить экстракт в комплексе с витаминами, хондроитином, гиалуроновой кислотой. Продолжительность лечения 1-3 месяца.

Внимание! Положительный эффект наблюдается через 7 дней после приема. При сильном воспалительном процессе самочувствие улучшается через 3 недели

Из босвеллии также можно приготовить настойку в домашних условиях: смешать 7 г сырья со спиртом (15 мл) и настоять 7 дней. Полученным средством можно растирать больные суставы или принимать его внутрь по 10 капель 2 раза в день.

Діагнози, при яких застосовують СЕРРАТА

Абсцес зовнішнього вуха МКХ H60.0
Абсцес шкіри, фурункул і карбункул кінцівки МКХ L02.4

Артроз

МКХ M19.9

Бактеріальна пневмонія неуточнена

МКХ J15.9

Бронхопневмонія

МКХ J18.9

Гонартроз неуточнений

МКХ M17.9

Гостра респіраторна вірусна інфекція

МКХ J06.9
Гострий алергічний бронхіт МКХ J20.9
Гострий ларингіт МКХ J04.0
Гострий сальпінгоофорит МКХ N70.0
Гострий фронтальний синусит МКХ J01.1

Дифузна кістозна мастопатія

МКХ N60.1
Інший гострий синусит МКХ J01.8
Інший уточнений артроз МКХ M19.8

Інші бактеріальні пневмонії

МКХ J15.8
Інші вторинні гонартрози двобічні МКХ M17.4
Інші вторинні коксартрози МКХ M16.7
Коронавирусная инфекция COVID-19 МКХ U07.1
Остеохондроз шийного відділу хребта МКХ M42.1
Хронічний бронхіт МКХ J42

Показания к применению

Смола эффективна в таких случаях:

 • лихорадка;
 • сильная боль;
 • воспалительный процесс в мягкой, костной или хрящевой ткани;
 • катар верхних дыхательных путей;
 • заболевания ротовой полости: кариес, пародонтит, пародонтоз;
 • ревматизм, радикулит;
 • травмы опорно-двигательного аппарата;
 • нарушение работы пищеварительного тракта, липидного обмена;
 • сердечно-сосудистые заболевания;
 • болезни ЖКТ: язва, язвенный колит;
 • сахарный диабет;
 • психические расстройства, депрессия;
 • бронхиальная астма, аллергические реакции;
 • опухоли.

В основном смолу босвеллии применяют для лечения суставов при артрите, артрозе, остеоартрите, любых повреждениях. Она эффективнее лекарственных препаратов, так как является на 100% растительным сырьем.

Показания к применению препарата Серрата

Хирургия: спортивные травмы, растяжения и разрывы связок, переломы и вывихи, послеоперационные отеки, а также применяется при риске отторжения трансплантата.Пластическая хирургия: уменьшает послеоперационные отеки, восстанавливает микроциркуляцию в месте отторжения трансплантата.Заболевания верхних дыхательных путей: уменьшает вязкость мокроты, способствует лучшему проникновению антибиотиков.Заболевания ЛОР-органов: инфекционные заболевания уха, синуситы.Дерматология: острые дерматозы.Акушерство и гинекология: противовоспалительная активность препарата способствует рассасыванию гематом, уменьшает отек молочных желез.

Дальнейшая информация

Внимание: Перевод на русский язык, выполнен редакторской командой Tabletki.info

 • https://kusumhealthcare.com/ — Кусум Хелтхкер Пвт Лтд
 • http://www.drlz.com.ua/ — Государственный реестр ЛС Украины

Сколько выводится Серрата?

Препарат Серрата проходит через желудок в неизмененном виде и абсорбируется в кишечнике. Препарат не инактивируется желудочным соком. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 час.

Серратиопептидаза достигает кровотока в ферментно активной форме, выводится Серрата также в активной форме с желчью и в незначительном количестве обнаруживается в моче.

Серрата — сколько дней принимать?

Препарат Серрата назначают взрослым по 1 таблетке 2–3 раза в сутки после еды. Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая 1 стаканом воды. Максимальная суточная доза — 30 мг.

Доза и продолжительность курса лечения зависят от характера и динамики патологического процесса и определяются в каждом случае индивидуально врачом.

Серрата и Алкоголь?

Производитель Кусум Хелтхкер прямо не указывает на противопоказания при сочетании препарата Серрата с алкоголем. Но это не следует трактовать как одобрение на одновременный прием лекарственного средства и алкоголя.

Ваше состояние само по себе может ухудшаться после приема спиртного, так как алкоголь расширяет сосуды и вызывает отечность. Не рекомендуем принимать алкоголь в течение всего курса приема препарата Серрата, а также несколько дней после завершения лечения.

Серрата или Синупрет?

Какой препарат выбрать Серрата или Синупрет

Тип данных Сведения из реестра
Торговое наименование: Серрата
Производитель: Кусум Хелтхкер Пвт Лтд
Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг по 10 таблеток в стрипе, по 1 стрипа в картонной упаковке; по 10 таблеток в стрипе, по 1 стрипа в картонной упаковке, по 10 упаковок в коробке по 10 таблеток в стрипе, по 3 стрипа в картонной упаковке; по 30 таблеток в блистере или стрипе; по 1 блистера или стрипа в картонной упаковке; по 30 таблеток в стрипе, по 5 стрипов в картонной упаковке
Регистрационное удостоверение: UA/7966/01/01
Дата начала: 02.01.2019
Дата окончания: неограниченный
МНН: Серрапептаза
Условия отпуска: по рецепту
Состав: 1 таблетка содержит серратиопептидазы 10 мг
Фармакологическая группа: Средства, применяемые при патологии опорно-двигательного аппарата. Ферменты.
Код АТХ: M09AB
Заявитель: Кусум Хелтхкер Пвт Лтд
Страна заявителя: Индия
Адрес заявителя: Д-158А, Окхла Индастриал Ареа, Фейз-I, Нью Дели-110020, Индия
Тип ЛС: Обычный
ЛС биологического происхождения: Да
ЛС растительного происхождения: Нет
Гомеопатическое ЛС: Нет
Тип МНН: Без МНН
Досрочное прекращение Нет